Rådgivende ingeniørfirma

Nyt domicil til Rigspolitiet

Opførelse af DGNB-certificeret domicil for Bygningsstyrelsen

Rigspolitiet, reference kontor Oluf Jørgensen A/S

 

Oluf Jørgensen A/S har som en del af teamet bestående af totalentreprenør  GVL og Rubow Arkitekter, projekteret nye kontorfaciliteter til Bygningsstyrelsen, hvor brugeren er Rigspolitiets afdelinger for  National Kriminalteknisk Center (NKC) og National Cyber Crime Center (NC3).

Der er tale om et ekstraordinært teknisk komplekst byggeri, hvor der særligt har været stor fokus på høje sikkerhedskrav, teknisk ydeevne og optimal teknisk idriftsætning. Ejendommen er koblet sammen med Rigspolitiets eksisterende ejendom i Glostrup, som samtidig er blevet opgraderet og renoveret.

Bygherre:

Bygningsstyrelsen og PensionDanmark Ejendomme P/S

Arkitekt:

RUBOW arkitekter

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

10.696 m²

Udført:

2015-2018

Kontor-, møde- og fællesfaciliteter

Udover at rumme traditionelle kontorarbejdspladser rummer byggeriet desuden undervisning-, læring- og forskningsfaciliteter for Kriminalteknisk Afdeling, tørre og våde laboratorier til DNA-sikring og ballistisk laboratorium.

Til alle afdelinger er ud over de installationstunge laboratorier tilknyttet kontorfaciliteter, møderum, briefingrum, fællesarealer samt café og fleksområder til uformelle møder.
Arbejdsgange, flow og synergier har været i fokus i forbindelse med disponering af afdelingerne og deres faciliteter.

Arbejdsmiljø og indeklima

I bygningen er der primært kontorarealer med mange og meget store servere, som brugerne arbejder med i det daglige, og som medfører et usædvanligt stort behov for køling og luftskifte, som er løst uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet.

Rigspolitiet, reference kontor Oluf Jørgensen A/S

Bæredygtighed i byggeriet

Bæredygtighed har været et vigtigt parameter i opførelsen af bygningen som er blevet DGNB-ceritificeret.

Bygningen er opført efter energikrav i henhold til lavenergibygningsklasse 2015 med et samlet energibehov på 41,1 kWh/m² pr. år. Overholdelse af energikrav skal som udgangspunkt sikres ved passive tiltag og  målsætningen er at 2015 opnås uden brug af solceller.
Byggeriet er DGNB certificeret til guld med en flot score. Hermed besidder byggeriet en meget høj miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og processuel kvalitet. Håndteringen af DGNB og commissioning var en vigtig parameter i konkurrencebetingelserne, og Oluf Jørgensen A/S har varetaget begge ydelser.

Torben M. Pedersen

PensionDanmark

"DGNB Guld-certificeringen betyder meget for os, da vi som bygherre og ansvarlig investor lægger stor vægt på den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed."

Rigspolitiet,-Ejby-text-image-2

Commissioning og energiperformance

Vi har deltaget i udviklingen og implementeringen af principperne for sikring af energiperformance, og har derigennem positive erfaringer med det ejerskab, det kan tilføre aktørerne i projektet og samtidig give en værdiforøgelse til bygherren.
Vi har udarbejdet commissioningplanen, som skaber overblik over omfanget af commissioningaktiviteter, og hvis det er nødvendigt forceres aktiviteter tidligt i projektet, så der er den nødvendige tid til indregulering og test og samordnet idriftsættelse samt fejlretning  på installationer inden aflevering.

For at sikre opfyldelsen af krav til energi, indeklima og bæredygtighed, er Bygningsstyrelsens modeller for energiperformance anvendt til at dokumentere, at byggeriet i drift er lige så energieffektivt, som det er
projekteret. Oluf Jørgensen A/S har deltaget i udviklingen af performancetesten sideløbende med opførelsen af ét af Bygningsstyrelsens andre byggerier.

VVS- og Ventilation, Oluf Jørgensen A/S, rådgivning
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Contactperson – Retten i Roskilde – image