NÆSTVED SYGEHUS

I 2006-08 var Oluf Jørgensen A/S bygherrerådgiver for udbud og op­førelsen af strålebehandlingsafsnittet ved Næstved Sygehus, i en totalentre­prise.

Strålebehandlingsafsnittet blev placeret i en nybygning og forbundet til det eksisterende bygningskompleks via en gangbro direkte ind til syge­husets onkologiske afdeling. Stråleterapiafsnittet fungerer i dag som en satellit under Rigshospitalets Stråleterapiklinik.

Region Sjælland har nu besluttet at hjemtage strålebehandlingen og eta­blere egen driftsorganisation og der er således behov for udvidelse af hele afsnittet.

Oluf Jørgensen A/S varetog bygherrerådgivningen i samarbejde med Kuben Management ved udvidelse af strålebehandlingsafsnittet, som opføres som Danmarkshistoriens første OPP-projekt indenfor sygehusområdet.

OPP-projektet omfatter opkøb af det eksisterende 2.700 m² store stråle­behandlingsafsnit med tre strålekanoner, en MR-Scanner og en CT-scan­ner, opførelse af en ca. 1.800 m² stor tilbygning med yderligere to stråle­kanoner, samt etablering af kemoterapi ambulatorium, byggeteknisk drift af det samlede bygningskompleks frem til 2024, hvorefter Region Sjæl­land tilbagekøber det samlede kompleks.

Oluf Jørgensen A/S har i såvel det oprindelige projekt som OPP-projektet og i tiden mellem de to projektet deltaget fra den første programmering til idriftsætning og deltaget som driftsrådgiver i alle faser frem til 1 års-gennemgang.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Bygherrerådgivning

Udbud af totalentreprisekonkurrence

henholdsvis OPP

Bygherretilsyn

Driftsrådgivning

​BYGHERRE

Region Sjælland

Projektchef Lars Grupe Larsen

20 68 95 86


UDFØRT

2006-08 + 2012-14


STØRRELSE

​2.700 + 1.850 m²