Rådhusgrunden i Allerød

På ”Rådhusgrunden” i Allerød, hvor det tidligere Allerød Rådhus lå, opføres nu 30 almennyttige familieboliger opført som lavenergiklasse 2020. Udover disse 30 boliger rummer opgaven ligeledes en overordnet plan for disponering af den øvrige grund.

Byggeriet omfatter to selvstændige bygninger i tre etager med henholdsvis 12 og 18 boliger. Boligerne etableres i varierende størrelser fra 72 til 105 m² med 3, 4 og 5 værelser i seks forskellige typer. Udvendigt etableres haverum, lejepladser, skure og parkeringspladser.

Bygningerne opføres som traditionelt betonelementbyggeri med vægge, dæk og præfabrikerede badekabiner.

Taget opbygges som kalziptage med zinkoverflader. Tagfladerne etableres asymmetrisk for at give en større tagflade mod syd for etablering af solceller, som er integreret i taget. Tagvand ledes til lokalt rørbassin, hvorfra vandet forsinkes til det offentlige system.

Der etableres decentrale ventilationsanlæg i hver enkelt bolig.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af lavenergiklasse 2020

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

​Danske Funktionærers Boligselskab v/ DOMEA

Karsten Pedersen

76 64 65 30

UDFØRT

2014-16

STØRRELSE

​2.790 m²

ARKITEKT

Virumgaard A/S og tnt arkitekter a/s​​