Palsgaard Gods, Vand i voldgraven

Som led i en større opgave om at genskabe og udvikle Palsgaard Gods’ 21 hektar store parkanlæg, har Oluf Jørgensen A/S udarbejdet projekt for, efter 230 år som tørlagt, at bringe vandet tilbage i den gamle voldgrav omkring den fredede hovedbygning opført 1461.

Idéen om at bringe vandet tilbage blev afprøvet gennem forstudier, der blandt an­det viste, at det ville være landskabeligt og historisk forsvarligt at berige parken med dette element.

Første skridt var at lukke for afløbet fra den vestlige voldgrav og lade det tilflydende dræn- og overfladevand blive. Det viste sig, at bunden var tæt og at voldgraven kunne fyldes til den ønskede højde.

Derefter gik man i gang med det østlige område som var så dybt og udflydende, at det skulle fyldes op og inddæmmes, for at kunne blive til en vandfyldt grav.

Oluf Jørgensen A/S har blandt andet projekteret nye indløb- og udløbsbygværker til voldgraven, ligesom en del eksisterende ledninger i parkområdet er omlagt.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Fagtilsyn​

​BYGHERRE

Schou-Fondet


UDFØRT

2009-10


STØRRELSE

​Vandflader: 5.000 m²

ARKITEKT

Andreas Bruun Landskabsarkitekter​​