Sønderborg Centralrenseanlæg, ny slambehandling

Et eksisterende rådnetanksanlæg stod foran en renovering.

Kort om processen: Slam fra slamlagertank pumpes ind i rådnetank, hvor der i toppen under processen dannes biogas, der ledes til gasbeholderen, som er en posebeholder af PVC, der virker som buffer, inden gassen ledes til kondensatfilter

og videre til gasmotoranlæg i gasmotorbygningen.

Det nye anlæg består af en ny rådnetank af en cirkulær in-situ støbt beholder på ca. 1.600 m³ med udvendig isolering, en slamlagertank med tilhørende teknikkælder på ca 250 m³ i in-situ støbt beton, en gasmotorbygning på ca. 140 m² opbygget i elementer med muret facade samt et kondensatbygværk på 12 m² som kælderbygning i in-situ støbt beton og en gasbeholder.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Konstruktionsprojektering

Konstruktionsberegninger

​BYGHERRE

Sønderborg Forsyning

Thorkild Bruhn

88 43 53 00


OPFØRT

​2010​​