Rådgivende ingeniørfirma

Nordre Toldbold

Oluf Jørgensen A/S har medvirket til restaurering, ombygning og renovering af By & Havns fredede administrationsbygning

Nordre Toldbod, reference, renonvering, Oluf Jørgensen A/S, Erhverv
Introduktion

 

Restaurering, renovering og ombygning af By & Havns fredede administrationsbygning på Nordre Toldbod i København. Bygningen ligger ud til havneløbet og er med denne placering udsat for vind og vejr.  Bygningen var oprindelig en 2-etagers bygning, opført i 1868 af arkitekten Wilhelm Dahlerup og omkring 1940 blev bygningen forhøjet med yderligere to etager. Tagkonstruktionen blev i den anledning genbrugt. Bygningen blev fredet i 1979.

Oluf Jørgensen A/S har blandt andet bidraget med rådgivning i forbindelse med registrering, opmåling og arkivstudier, potentialeanalyse, herunder ny hoveddisponering og nyindretning, brugerprocesser med henblik på en omorganisering af arbejdsgange og samarbejdsformer. Herudover energioptimering med ventilation, VVS- og elinstallationer samt opgradering af klimaskærmen.

Bygherre:

By & Havn I/S

Arkitekter

Rønnov Arkitekter A/S og H+Arkitekter

Rådgivningsform

Underrådgivning

Størrelse:

3.500 m²

Udført:

2019-21

Projektet

Projektet omfatter både restaurering, renovering, ombygning, nyindretning og etablering af nyt udstillingsrum for By og Havns omfattende tegningssamling samt mødecenter, etablering af nye projektrum og nyt receptionsområde.
Herudover har vi medvirket til flytning og etablering af ny servercentral for By & Havn, etablering af medarbejderhubs i forbindelse med nye måder at arbejde på, nyindretning af kontorer og gangarealer, nye toiletkerner, restaurering af loftrum og nyt affaldshåndteringssystem m.v.

 

Rammeaftale

Oluf Jørgensen A/S har de sidste to år udført arbejder under By & Havns første rammeaftale med rådgivere. Rammeaftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med ombygning, renovering, vedligeholdelse samt nyindretning af By & Havns ejendomme. Aftalen indeholder en ejendomsportefølje på næsten 100 ejendomme med et samlet etageareal på ca. 390.000 m². Ejendommene anvendes til udlejning eller af By & Havn selv og er af meget varierende i karakter.

Nordre Toldbod, reference, renonvering, Oluf Jørgensen A/S, Erhverv
Kontakt
Brandrådgivning: Thomas-Hansen-Oluf-Joergensen-KBH

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Boulevarden,-Vejle,-550×700