Havdrup Hal

Projektet omfatter udvidelse af de eksisterende idrætsfaciliteter ved Havdruphallen. Tilbygningen indeholder ny hal, mellemgang og foyer til eksisterende hal samt sidebygning i tre etager, som indeholder omklædning, depot, multirum og teknikrum.

Nybygningen er placeret på sydsiden af den eksisterende bygning. Hal og side­bygning er ca. 10,5 meter højde og har et samlet grundareal på 55 x 26 m, hvor mellemgangen har en højde på ca. 3 m og et grundplan på 8 x 11 m.

Bygningen opføres som rektangulær stålrammehal med Paroc letfacade og sidebygning i betonelementer i tre etager og Paroc letfacade som kli­maskærm.

Hallen udføres, så denne kan inddeles i tre selvstændige zoner med indivi­duelt fungerende ventilationsanlæg, lys- og audioinstallationer. Udvidelsen opføres som lavenergiklasse 2015 og har blandt andet 105 m² solceller placeret på tag og facade.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS-installationer

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn​​

​BYGHERRE

​Solrød Kommune

Michael Bernfeld

5618 ​2000

UDFØRT

​2012-13

STØRRELSE

​1.500 m²

ARKITEKT

​Mangor & Nagel A/S