Jels Søbad

​Projekt Jels Søbad er en spændende opgave, som kombinerer et tradi­tionelt rådgivningsobjekt med en masse udfordringer i forbindelse med stedets beliggenhed og den budgetmæssige sammensætning. Beliggen­heden giver nogle begrænsninger som er styret af Skov- og Natursty­relsen og budgettet er sammensat af kommunalt tilskud, tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden samt tilskud fra Grøn Vækst.

Projektet indeholder en offentlig omklædningsbygning, samt et lille udsalg og ophold for livredderne. Herudover opføres en foreningsbygning med plads til triatleter, fiskeforeningen, dykkerne, roklubben med bådhal, der samtidig skal kunne bruges til undervisning, som et fremskudt naturfagslokale til Jels Skole.

Der etableres ligeledes nye flydebroer til både den offentlige badeaktivitet samt til roklubbens aktiviteter med isætning af robåde.

Varmeteknisk løses opgaven med anvendelse af varmepumper, som både forsynes fra luftens energiindhold om sommeren og med søens en­ergiindhold hele året ved etablering af havvandsbrønde og varmevek­slere.

Projektet udbydes i storentrepriser, med en nærmere aftalt anvendelse af de lokale underentreprenører.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Byggeledelse

Fagtilsyn

​BYGHERRE

Vejen Kommune

Henning Steen Jensen

7996 5000


OPFØRT

2012-13


STØRRELSE

1.400 m²


ARKITEKT

Skala Arkitekter​​