Ny Retspsykiatri på Sankt Hans

Oluf Jørgensen A/S vandt i 2013 konkurrencen om etablering af ny retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde sammen med KHR Arkitekter, Rubow Arkitekter, Spangenberg & Madsen Rådgivende In­geniørfirma og Opland Landskabsarkitekter og har efterfølgende stået for projekteringen af de ingeniørmæssige ydelser. 

Intentionen med det nye byggeri er, at patienterne ikke blot skal have be­handling i form af medicin og terapi, de vil også blive hjulpet tilbage til livet igen af den arkitektur, som de vil være omgivet af døgnet rundt – en helende arkitektur i pagt med naturen ved Roskilde Fjord.

Teamet har formået at skabe et bygningsværk med en høj grad af sikker­hed uden brug af hverken pigtråd og hegn – centret er sikret mod absen­teringer ved at placere bygningerne på en måde, så de tilsammen danner en effektiv indhegning. Bebyggelsen virker ikke klaustrofobisk, for uanset hvilken vej, blikket vender, øjner man enten den grønne aktivitetspark, som byg­ningerne omkranser eller den omgivende natur. Ankomstbygningen og sengeenhederne er koblet sammen af en indendørs U-formet havegang, der løber langs parken og forbinder samtlige fællesaktiviteter i anlægget.

Byggeriet er et traditionelt betonelement byggeri, som er tænkt bære­dygtigt. Tage udføres med begroning for regnvandsforsinkelse. Energi­rammen er jf. BK 2020. Varmeanlægget udføres som et lavtemperatur fjernvarmeanlæg. Solceller på tagene bidrager til elforsyningen og ven­tilationen sker ved decentralt placerede anlæg, så energiforbrug til luft­transport minimeres. Føringsveje udføres fleksible og let tilgængelige for tilpasning til fremtidige behov.

Den nye retspsykiatri vil ved indvielsen i 2021 være Danmarks største retspsykiatriske center med i alt 126 sengepladser og 300 arbejdsplad­ser og andrage ca. 21.000 m².​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projekteringsledelse ingeniørarbejder

Deltagelse i brugerprocessen

Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS-installationer

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Region Hovedstaden


UDFØRT

2013-2018


STØRRELSE

​21.000 m²

ARKITEKT

​KHR Arkitekter, Rubow Arkitekter og

Opland Landskabsarkitekter​​

Kontakt os

Du er meget velkommen til at kontakte en af vores afdelinger eller vores medarbejdere.

AARHUS

Tlf.: +45 7562 3499

​Europaplads 16

8000 Aarhus C

Åbn i Google Maps »

Mail: aarhus@ojas.dk​​

HORSENS

Tlf.: +45 7562 3499

Langmarksvej 34

8700 Horsens

Åbn i Google Maps »

Mail: horsens@ojas.dk​​​

ODENSE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Klokkestøbervej 18, 1

5230 Odense M

Åbn i Google Maps »

Mail: odense@ojas.dk​​​​

ROSKILDE

Tlf.: ​+45 7562 3499

​Knudsvej 44 C

4000 Roskilde

Åbn i Google Maps »

Mail: roskilde@ojas.dk​​​​​

KØBENHAVN

Tlf.: ​+45 7562 3499

Otto Busses Vej 7, 4. sal.

2450 København​ SV.

Åbn i Google Maps »

Mail: kbh@ojas.dk​​​​​