Frederiksberg Skole i Sorø

Efter konstatering af store PCB-forekomster i hovedparten af Frederiksberg Skoles nuværende bygninger, hvilket nødvendig­gør PCB-sanering, tog Sorø Kommune den ambitiøse beslutning om at erstatte de PCB-ramte bygninger med nyt byggeri.

Projektet omfatter således nedrivning af den nuværende Frederiksberg Skole, med undtagelse af blok 7 og Frederiksberg Hallen, samt opførelse af en ny, tosporet skole med tilhørende multicenter-faciliteter m.m., alt projekteret og opført som lavenergiklasse 2015- byggeri. Det er projek­tets intention at skabe en fleksibel skole og et væksthus for lokalsamfun­det, som kan samle både by og landskab.

I den indledende fase udvikledes projektet med stor brugerinvolvering, som blandt andet omfattede stormøder med workshops og ekskursioner samt et forløb af inspirationsdage også i byggeperioden. I denne fase afdækkedes ligeledes, om den nye skole skulle placeres samme sted som den tidligere eller syd herfor, hvor store boldarealer danner muligt bygge­felt.

Oluf Jørgensen A/S udfører projekteringen af anlægsarbejder, kloak, fun­damenter, VVS-installationer, ventilation, energi og indeklima, medens to­talrådgivningsteamets femte part Balslev A/S projekterer bygningskon­struktioner, el-installationer, PCB-sanering og brandstrategi.

Byggeriet er projekteret i BIM samt opført i henhold til Det Digitale Byg­geri.​

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS-installationer

Fagtilsyn​​

​BYGHERRE

Sorø Kommune

Flemming Nytofte Nielsen

57 87 60 00


OPFØRT

​2012-16

STØRRELSE

6.900 m²


ARKITEKT

RUM A/S og Rune Fjord Studio​​