Brøndbyparken

​For Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken projekterer vi udførelsen af renovering og ombygning af 539 lejemål samt opførelse af et fælleshus for afdeling 1 og 2, Gillesager/Bredager, Brøndby. Afdelingen består af 22 bevaringsværdige treetagers blokke.

11 af disse kaldes “tværblokke” har fem traditionelle opgange pr. blok og med seks lejemål pr. opgang. De fleste af stuelejlighederne har adgang til have fra altanen. De sidste 11 kaldes “rækkehusblokke” og består af et toetages rækkehus med adgang fra gaden og have, samt en svalegang på 2. sal med opgang fra enden af blokken.

Renovering af boligerne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og omfatter blandt andet PCB- og energirenovering i form af ny udvendig klimaskærm, nye altaner og nye badeværelser. Ydermere indeholder pro­jektet en ombygning af 48 boliger til opfyldelse af tilgængelighedskrav og en renovering af friarealerne samt opførelsen af et nyt fælleshus. Bol­igerne er beboet under arbejdets udførelse.

Projektforløbet gennemføres fra dispositions- og projektforslag inklusiv beboerdialog samt myndighedsbehandling, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn til og med afleveringsforretning inklusiv drifts- og vedlige­holdelsesplaner.

Opgaven blev indledt med en lang række beboermøder og -workshops med den forskelligartede beboersammensætning og som Oluf Jørgensen A/S indgik som en aktiv del af.

RÅDGIVNINGSDISCIPLINER

​Projektering af anlægsarbejder

Projektering af konstruktioner

Projektering af VVS og ventilation

Projektering af el-installationer

Fagtilsyn

​​

​BYGHERRE

Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken

Esbern Ott

36 48 11 12


UDFØRT

2013-17


STØRRELSE

56.000 m²


ARKITEKT

Rubow Arkitekter A/S​​