Rådgivende ingeniørfirma

Rødovre Port

I Rødovre har Oluf Jørgensen A/S projekteret 46.822 m² kombineret bolig- og erhvervsbyggeri.

Rødovre Port, reference, Oluf Jørgensen A/S

 

I Rødovre har Oluf Jørgensen A/S projekteret 46.822 m² kombineret bolig- og erhvervsbyggeri.

Byggeriet består af tre højhuse på henholdsvis 19, 16 og 14 etager, to på den ene og et på den anden side af Avedøre Havnevej, så byggeriet samler Rødovre og Hvidovre. Imellem to af højhusene opføres en fritsvævende bygning hen over vejen og der kommer en gang- og cykelbro med grøn beplantning. Herudover opføres fem bygninger på 4-6 etager og det samlede areal andrager således 37.500 m² samt 9.322 m² kælder. Byggeriet rummer desuden 14 elevatorer.

Bygherre:

Gefion Group

Arkitekt:

Arkitema K/S

Rådgivningsform

Delt rådgivning

Størrelse:

46.822 m²

Udført:

2017-2023

CSM-proces

Byggeriet ligger med Rødovre Station som nærmeste nabo, hvilket giver kort transporttid for såvel studerende som beskæftigede til området. På grund af byggeriets nære placering til S-togsbanen kræves stor koordinering af byggearbejdet, herunder byggegrubbe og sporspærring i forbindelse med betonelementernes indhejsning med tårnkran tæt på køreledninger.
Projektet indeholder således en CSM-proces som Oluf Jørgensen A/S har været en aktiv del i. Alle bygninger nær banen er kørt igennem valideringsgodkendelsen hos Banedanmark for spuns, fundering og de bærende konstruktioner, da de er sporbærende. Det er en tung proces med høje krav til sikkerhed for projektering, kvalitetssikring af de bærende konstruktioner m.m.

Rødovre Port, reference, Oluf Jørgensen A/S

Komplekst og udfordrende byggeri

I etagerne etableres 650 studie- og familieboliger, i stueetagen boliger, butikker og erhvervslokaler og i kælderen ca. 200 P-pladser, teknik, lager, vaskeri m.m. Parkeringskælderen er etableret under hele byggeriet hvilket har givet udfordringer i forhold til de bærende konstruktioner med to højhuse oven på.

Projektet er et udfordrende byggeri med flere høje bygninger med erhvervslejemål med et minimum af søjler og vægge, hvilket har resulteret i komplekse bæringer og udvekslinger af trappe og elevatorkerner samt lejlighedsskel. Dette har, sammen med erhvervslejemålenes krav til æstetiske føringer af synlige installationer, givet komplekse udfordringer som er løst til bygherre og lejers krav og ønsker.

Rødovre Port, reference, Oluf Jørgensen A/S
Kontakt
Rådgivende ingeniører

Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Få glæde af en erfaren samarbejdspartner, der yder professionel rådgivning hele vejen rundt om dit byggeprojekt.

Æbeløen,-Aarhus